ผลงานออกแบบโลโก้โลโก้บริษัท เป็นทางการ

บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

  • เมื่อ 5 วันที่แล้ว เสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

ออกแบบโลโก้ บริษัทผลิต Lithium Ion Battery คือแบตเตอรี่สำหรับรถยนไฟฟ้า (Electric Vehicle) แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บไฟฟ้า (Energyรับออกแบบโลโก้ Storage System) และอื่นๆ โดยที่บริษัทนี้เป็นบริษัทลูกของบริษัทชื่อ Amita Technologies Inc.