โฆษณา Google Ads เริ่มเก็บภาษี VAT

โฆษณา Google Ads เริ่มเก็บภาษี VAT

  • พุธที่ 25 สิงหาคม 2564
  • 177

ทางทีมงาน AdsBigbang ได้รับอีเมล์จากทาง Google แจ้งการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้ที่ทําการลงโฆษณา Google Ads โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ซึ่งจะแตกต่างกับบริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นนิติบุคคลสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท และขอคืนภาษีประจำปีได้ตามเงื่อนไขของทางกรมสรรพากร


ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศให้แก่ผู้รับบริการภายในประเทศ หรือที่เรียกกันว่า "ภาษี E-Service" ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนโดยตรง โดยเฉพาะผู้ที่มีค่าใช้จ่ายลงโฆษณา Google Ads มากในแต่ละเดีอน ซึ่งในมุมของผู้ประกอบการเองแล้ว ต้องกลับมาดูต้นทุนกันอีกครั้ง เพราะการที่มีค่าใช้จ่ายโฆษณา Google ที่เป็นต้นทุนของเราจะบริหารค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนี้กันอย่างไร

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการลงโฆษณา Google กับทาง AdsBigbang อยู่สามารถเติมเงินชำระค่าคลิกโฆษณา Google ได้ตามปกติ และยังคงได้ใบเสร็จรับเงินจากทาง Gogle เหมือนเดิม แต่จะมีส่วนเพิ่มเติมตรงช่อง VAT ที่ทาง Google จะแสดงให้เห็นค่าใช้จ่ายส่วนของภาษี VAT เพิ่มเข้ามาในใบเสร็จ โดยทางเราได้แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของลูกค้าทุกท่านที่เป็นนิติบุคคล เข้าระบบของ Google Ads เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเก็บภาษี VAT ในเดือนกันยายน พ..2564 นี้ แล้วทาง AdsBigbang จะแจ้งให้ลูกค้าทราบอีกครั้ง โดยใบเสร็จที่มี VAT นี้สามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้ทันที ไม่ต้องทำเป็นภาษี ภพ.36 เหมือนที่ผ่านมา และยังนำไปเป็นค่าใช้จ่ายขอคืนภาษีประจำปีรับทำ google ads (ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร) ได้เช่นเดียวกับภาษีซื้อ อื่นๆ ทั่วไป

นอกจากการเรียกเก็บภาษีจากทาง Google Ads ยังรวมถึงผู้ให้บริการอื่นๆ ก็เรียกเก็บ VAT เช่นกันไม่ว่าจะเป็น Netflix, LineAds, Facebook Ads รวมถึงใครที่ใคร subscribe youtube หรือบริการความบันเทิงส่วนตัวอยู่ ก็อาจจะมีค่าบริการที่สูงขึ้นตามมา อาจจะมาก หรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแพลตฟอร์ม หรือหากผู้ให้บริการไม่มีการเรียกเก็บค่า่บริการเพิ่ม โดยรับภาระ VAT ไว้เองแทนลูกค้าอย่างเรา ก็จะสร้างความประทับใจ และเต็มใจที่จะใช้บริการไปอีกนาน

ในตอนท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับลูกค้าของเรา และผู้ประกอบการทุกท่านที่ต้องเผชิญกับ ค่าโฆษณาที่สูงขึ้นในทุกๆ ปี และยังมีค่า VAT เพิ่มต้นทุนเข้าไปอีก โดยทาเราเองจะยังคงอัตราค่าบริการดูแลโฆษณาเดือนละ 1,500 บาท ต่อเนื่อง เพื่อลดภาระในเรื่องต้นทุนโฆษณาให้ได้มากที่สุด พร้อมกับพยายามหาเทคนิคใหม่ๆ เพี่อลดต้นทุนค่าคลิกโฆษณาให้กับลูกค้าของ AdsBigbang ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

อ้างอิง
www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news35_2563.pdf