โฆษณา Google Ads เริ่มเก็บภาษี VAT

โฆษณา Google Ads เริ่มเก็บภาษี VAT

  • พุธที่ 22 พฤษภาคม 2567
  • 2548

ทางทีมงาน AdsBigbang ได้รับอีเมล์จากทาง Google แจ้งการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้ที่ทําการลงโฆษณา Google Ads โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ซึ่งจะแตกต่างกับบริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นนิติบุคคลสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท


ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศให้แก่ผู้รับบริการภายในประเทศ หรือที่เรียกกันว่า "ภาษี E-Service" ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนโดยตรง โดยเฉพาะผู้ที่มีค่าใช้จ่ายลงโฆษณา Google Ads มากในแต่ละเดีอน ซึ่งในมุมของผู้ประกอบการเองแล้ว ต้องกลับมาดูต้นทุนกันอีกครั้ง เพราะการที่มีค่าใช้จ่ายโฆษณา Google ที่เป็นต้นทุนของเราจะบริหารค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนี้กันอย่างไร

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการลงโฆษณา Google กับทาง AdsBigbang อยู่สามารถเติมเงินชำระค่าคลิกโฆษณา Google ได้ตามปกติ และยังคงได้ใบเสร็จรับเงินจากทาง Gogle เหมือนเดิม  โดยทางเราได้แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของลูกค้าทุกท่านที่เป็นนิติบุคคล เข้าระบบของ Google Ads เรียบร้อยแล้ว และจะไม่มีเรียกเก็บ VAT สำหรับท่านที่ได้แจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษี แต่สำหรับท่านที่ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของ VAT โดยได้เริ่มเก็บภาษี VAT ในเดือนกันยายน 2564 เป็นต้นมา โดยใบเสร็จนี้สามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้ทันที ใช้เป็นภาษี ภพ.36 เหมือนที่ผ่านมา

นอกจากการเรียกเก็บภาษีจากทาง Google Ads ยังรวมถึงผู้ให้บริการอื่นๆ ก็เรียกเก็บ VAT เช่นกันไม่ว่าจะเป็น Netflix,รับทำ google adwords LineAds, Facebook Ads รวมถึงใครที่ใคร subscribe youtube หรือบริการความบันเทิงส่วนตัวอยู่ ก็อาจจะมีค่าบริการที่สูงขึ้นตามมา อาจจะมาก หรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแพลตฟอร์ม หรือหากผู้ให้บริการไม่มีการเรียกเก็บค่า่บริการเพิ่ม โดยรับภาระ VAT ไว้เองแทนลูกค้าอย่างเรา ก็จะสร้างความประทับใจ และเต็มใจที่จะใช้บริการไปอีกนาน

ในตอนท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับลูกค้าของเรา และผู้ประกอบการทุกท่านที่ต้องเผชิญกับค่าโฆษณาที่สูงขึ้นในทุกๆ ปี และยังมีค่า VAT เพิ่มต้นทุนเข้าไปอีก โดยทางเราเองจะยังคงอัตราค่าบริการดูแลโฆษณาไว้ต่ำที่สุด เพื่อลดภาระในเรื่องต้นทุนโฆษณาให้ได้มากที่สุด พร้อมกับพยายามหาเทคนิคใหม่ๆ เพี่อลดต้นทุนค่าคลิกโฆษณาให้กับลูกค้าของ AdsBigbang ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

อ้างอิง
www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news35_2563.pdf