เอกสารค่าใช้จ่ายใบเสร็จ จากการลงโฆษณา Google Ads

เอกสารค่าใช้จ่ายใบเสร็จ จากการลงโฆษณา Google Ads

  • ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567
  • 3673

อัพเดทการเรียกเก็บ VAT จาก Google Ads
ตามพรบ. ภาษี E-Serviceลงโฆษณา Google อ่านเพิ่มเติมลิ้งค์ด้านล่าง
www.bigbang.co.th/News-โฆษณาGoogleAdsเริ่มเก็บภาษีVAT-196


ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา Google Ads จะแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายสำหรับดูแลโฆษณาในส่วนค่าบริการ ที่บริษัท เว็บไซต์บิ๊กแบง จำกัด เรียกเก็บกับลูกค้าตามแพ็คเกจที่ลูกค้าได้เลือกไว้ โดยทาง Bigbang จะออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ให้กับลูกค้าเพื่อใช้เป็นเอกสารค่าใช้จ่าย ส่งให้ทางบัญชีต่อไป

2. ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าคลิก หรือค่าโฆษณาในส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ทาง Google เรียกเก็บเมื่อเกิดการคลิกโดยจะมีใบเสร็จรับเงินที่ทาง Google ออกให้เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงค่าใช้จ่าย และสามารถให้ทางบัญชียี่น ภ.พ.36 ให้กับบริษัทของลูกค้าได้ โดยภายในใบเสร็จจะระบุชื่อ/ที่อยู่บริษัท ตามตัวอย่างใบเสร็จด้านล่าง

สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ค่าคลิกโฆษณา Google Ads เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท ต้องสอบถามไปทางบัญชีว่าสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินตามตัวอย่างด้านบน ใช้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หรือไม่ ซึ่งมีหลายบริษัทสามารถนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ โดยยื่นเป็น ภ.พ.36 แต่ยังมีอยู่บางบริษัทไม่สามารถนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายของทางบริษัทได้ เนื่องจากติดปัญหาทางบัญชีของแต่ละบริษัทที่มีเงื่อนไขภายในบริษัทที่แตกต่างกัน

รบกวนลูกค้าที่สนใจใช้บริการโฆษณา Google Ads กับทีมงาน Bigbang กรุณาสอบถามไปทางบัญชีก่อนใช้บริการกับทาง Bigbang และหากติดปัญหาด้านเอกสารภายหลังทีมงาน Bigbang จะไม่สามารถเรียกคืนค่าใช้จ่ายได้ภายหลัง