ทําโลโก้ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา

รับออกแบบโลโก้ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา THAI TRADITION MASSAGE & WELLNESS

  • ผลงานเมื่อ 51 วันที่แล้ว อังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

THAI TRADITION MASSAGE & WELLNESS ออกแบบโลโก้ร้านนวดไทย เป็นงานออกแบบโลโก้เกี่ยวกับร้านนวดแผนไทย ที่มีความต้องการให้สืบสานความเป็นไทยให้กับชาวต่างชาติเห็นถึงความเป็นไทยมากที่สุด ทางที่นักออกแบบจึงเลือกเอาสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยทำโลโก้ ซึ่งในโลโก้นี้ก็คือใบโพธิ์ มาทำตัดลวดลายไทยเพิ่มเข้าไปไว้ในโลโก้ ทำให้ได้โลโก้ที่มีความงดงามเมื่อใช้ร่วมกับสีทอง แต่ในความเป็นโลโก้สีทองนั้น มักจะมีปัญหาในการนำไปใช้งานกับพื้นหลังที่มีสีอ่อน ทางทีมนักออกแบบจึงเลือกที่จะใส่กรอบสีดำเข้มเอาไว้ภายในโลโก้ เพื่อให้เจ้าของแบรนด์สามารถนำโลโก้ไปใช้ได้กับทุกพื้นหลังให้จัดวางองค์ประกอบต่างๆ ได้ง่ายขึ้น โลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์ จะออกแบบยากกว่า เพราะต้องใส่ความหมายแฝง ลงไปในโลโก้ เพื่อให้สื่อถึงกิจการ หรือองค์กร เกี่ยวข้องกับเรื่องราวใด เราออกแบบโลโก้ร่วมกันเป็นทีมงาน ประชุมทำความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละธุรกิจ เพื่อมอบงานให้กับนักออกแบบโลโก้ที่ตรงกับสไตล์งานของแต่ละคน ใช้เวลาออกแบบโลโก้ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา ส่งงานครั้งแรกภายใน 2 วันทำการส่งมอบงานตรงเวลา โลโก้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการแสดงอัตลักษณ์ของบริษัท การทำโลโก้ของบริษัทที่รับออกแบบมักจะปรับแต่งให้สะท้อนภาพลักษณ์ของบริษัท มีบริการด้านงานออกแบบกราฟฟิกอื่นๆ เช่น ออกแบบนามบัตร, ออกแบบป้ายหน้าร้าน, ออกแบบภาพกราฟฟิกต่างๆ เพื่อให้งานออกแบบกราฟฟิกเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานออกแบบโลโก้ ให้ท่านได้รับโลโก้ที่พึงพอใจ กับการแก้ไขโลโก้ที่ให้คุณแบบไม่จำกัด ภายใน 30 วันทําการ เพียงพอต่อความต้องการได้โลโก้ที่ตรงใจ โลโก้ที่ดีควรใช้ได้ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบนป้ายหัวกระดาษเขียนจดหมาย นามบัตร ตัวสินค้าหรือเว็บไซต์ ส่งมอบงานออกแบบโลโก้ตรงเวลา แจ้งขั้นตอนรายละเอียดการทำงาน กำหนดการแก้ไขต่างๆ ชัดเจน ยินดีให้บริการออกแบบโลโก้กับลูกค้าต่างจังหวัด สามารถสั่งงานได้ทาง Line และโทรแจ้งรายละเอียดเพื่อให้ทีมงานจดบันทึกความต้องการ หรือพูดคุยกับนักออกแบบโลโก้ได้โดยตรง