ผลงานออกแบบโลโก้โลโก้สไตล์ เรียบ หรู

Silver Tip Company Limited

  • เมื่อ 8 วันที่แล้ว อาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564

ออกแบบโลโก้บริษัท Silver Tip กับความต้องการของโลโก้ชิ้นงานนี้มีความต้องการให้ออกแบบตัวอักษรที่อ่านง่าย แต่อยากให้มีสัญลักษณ์รูปฉลาม หรือกระโดงฉลามอยู่ภายในโลโก้ทำโลโก้ โดยกำหนดสีที่ต้องการภายในโลโก้ จะประกอบด้วยทั้งหมด 3 สีคือสีเทา สีดำ และสีน้ำเงิน เมื่อได้ความต้องการจากเจ้าของแบรนด์ ได้เริ่มการออกแบบจากการออกแบบตัวอักษรขึ้นมาก่อน เลือกใช้เป็นสีขาว หรือสีเงินเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อแบรนด์ และมาได้ทำการออกแบบชื่อแบรนด์เรียบร้อยแล้ว จึงเพิ่มเติมส่วนของสัญลักษณ์ครีบฉลามไว้ภายในโลโก้ โดยจัดวางไว้อยู่บริเวณด้านบนของชื่อแบรนด์ และเพิ่มเติมส่วนของคลื่นน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของแบรนด์นี้ นับเป็นการจัดวางองค์ประกอบ และออกแบบโลโก้ชิ้นงานได้อย่างลงตัวทั้งเครื่องหมายสัญลักษณ์และชื่อแบรนด์ที่อ่าน และสะกดได้ง่าย