ผลงานผลงานเก่าโลโก้ธุรกิจทั่วไป

SCP บริษัทรับก่อสร้าง

  • เมื่อ 14 วันที่แล้ว จันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

โลโก้นี้จะเน้นที่สัญลักษณ์ของ เส้นสามเส้น สีดำ ที่ต้องการสื่อให้เห็นภาพของการก่อสร้าง ซึ่งจากโจทย์ที่ทีมงานได้รับมา เป็นการคิดออกแบบโลโก้ที่ค่อนข้างยากออกแบบโลโก้ เพราะมีความจำกัดจากเส้น สีดำ สามเส้น 

ทีมงานออกแบบโลโก้ได้ออกแบบมาให้เห็นถึงชั้นๆ ซึ่งจะเหมือนกับตึกที่ต้องก่อสร้างขึ้นทีละชั้น และเพิ่มความนุ่มนวลให้กับโลโก้เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นมิตรกับผู้พบเห็น แต่จะแฝงความแข็งแรงไว้จากสีดำ และนำมาใส่แสงเงา ให้เป็นโลโก้ที่ทันสมัยมากขึ้น

เป็นโลโก้ที่ดูแข็งแกร่ง มั่นคง อย่างที่ต้องการครับ ฝากขอบคุณทีมงานที่ทำหน้าที่ออกแบบโลโก้ ให้ผมด้วยครับ

แสง หุ้นส่วนลริษัทฯ