ผลงานออกแบบโลโก้โลโก้บริษัท เป็นทางการ

INTER PHO TRAVEL CO.,LTD.

  • เมื่อ 14 วันที่แล้ว จันทร์ที่ 26 เมษายน 2564

จากโลโก้ที่เห็นเป็นสีฟ้าไล่เฉดสี โดยนักออกแบบโลโก้ได้นําสีของท้องฟ้า และก้อนเมฆ มาแสดงไว้ภายในโลโก้ เพื่อต้องการสื่อให้เห็นถึงการเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่อีกครั้ง เมื่อขึ้นสู่ท้องฟ้า และพร้อมจะเจอสิ่งแปลกใหม่ วัฒนธรรมใหม่ ผู้คนใหม่ ในต่างประเทศ และพร้อมที่จะพานักท่องเที่ยวที่ขื่นชอบการเดินทางต่างประเทศ เที่ยวได้ทั่วทุกมุมโลก จึงได้มีการนําเอารูปโลกมาไว้อยู่ภายในโลโก้ด้วย เพื่อสื่อให้ผู้สนใจ หรือผู้ที่พบเห็นโลโก้ได้เข้าใจในทันทีว่าโลโก้ เป็นบริษัทนําเที่ยวต่างประเทศ สําหรับชื่อบริษัทนั้นได้นําเสนอไว้บริเวณตรงกลาง อยู่ภายในโลโก้ เพื่อต้องการให้เห็นชัดและจดจําได้ว่าชื่อบริษัทอะไร โดยสรุปโลโก้ชิ้นนี้ถือเป็นการจัดวางองค์ประกอบของสัญลักษณ์ต่างๆ ได้อย่างลงตัว เพราะความยากของโลโก้ชิ้นงานนี้ จะอยู่ที่ความต้องการที่จะแสดงอยู่ภายในโลโก้นั้น ค่อนข้างมาก ทั้งรูปโลก ก้อนเมฆ เครื่องบิน และชื่อบริษัท จึงทําให้นักออกแบบโลโก้มีข้อจํากัดอยู่พอสมควร แต่กลับนําเสนอ จัดวางองค์ประกอบได้อย่างลงตัว