ผลงานออกแบบโลโก้โลโก้สไตล์ เรียบ หรู

CANADA EXPLORER

  • เมื่อ 24 วันที่แล้ว จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564

ออกแบบโลโก้ธุรกิจตัวแทนบริษัททัวร์ พาทัวร์ไปเฉพาะทั่วแคนาดา โลโก้บริษัทนําเที่ยวประเทศแคนนาดานี้ เป็นการออกแบบโลโก้ที่ตรงไปตรงมา มีเอกลักษณ์ชัดเจน การออกแบบค่อนข้างง่ายทําโลโก้ เพียงดึงเอาสัญลักษณ์ของประเทศแคนนาดาขึ้นมาแสดงไว้ภายในโลโก้ โดยทุกคนต้องรู้ว่านี้คือสัญลัญลักษณ์ของประเทศแคนนาดา และแน่นอนว่ารูปของเครื่องบินยังคงมีอยู่ภายในโลโก้ชิ้นนี้ เพื่อแสดงถึงการเดินทางตรงไปยังแคนนาดาโดยเฉพาะ และเมื่อนำชื่อโลโก้มาแสดงไว้จะทําให้ผู้ที่พบเห็นโลโก้นี้สามารถเข้าใจได้ทันทีในครั้งแรกที่เห็น ว่านี้คือโลโก้ของบริษัทที่นําเที่ยวไปประเทศแคนนาดาอย่างแน่นอน อีกทั้งยังโดดเด่นด้วยสีแดงสดของแคนนาดา สําหรับโลโก้ชิ้นนี้ทีมงาน LogoBigbang ใช้เวลาในการออกแบบโลโก้เพียง 2-3 วันเท่านั้น จากนั้นปรับแต่งจัดวางองค์ประกอบอยู่อีกนิดหน่อยเท่านั้น