ผลงานสื่อสิ่งพิมพ์ออกแบบตรายาง

Ban buree Thai Massage

  • เมื่อ 5 วันที่แล้ว พุธที่ 5 พฤษภาคม 2564

ตรายางร้านสปา นวดแผนไทย ทีมงานได้ทําการออกแบบตรายางในลักษณะแนวนอน เพื่อต้องการให้อ่านชื่อร้านภายในตรายางได้ง่าย แต่ยังคงความรู้สึกของร้านสปาได้ด้วยการนำหลังคาทรงไทย มาใช้เป็นจุดนําสายตา และทิ่งวางดอกไม้เสริมลูกเล่นไว้ได้อย่างลงตัว

สวยถูกใจมากค่ะ ดูง่าย และตอนเอาไปปั๊มจริง ลายเส้นออกมาครบเหมือนในแบบที่ส่งให้ดู ไว้โอกาสหน้าอุดหนุนใหม่นะคะ

ปู