รับทําตรายางออกแบบตรายาง

ออกแบบตรายางออกแบบตรายาง บริษัท รักษาความปลอดภัย ดี การ์ด เซอร์วิส จำกัด

  • เมื่อ 42 วันที่แล้ว อาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564

ออกแบบตรายางเพื่อให้เกิดความสะดวกในการนําไปใช้งาน ออกแบบตรายางสำหรับจดทะเบียน มีขนาดตรายางให้เลือกหลายขนาด ตรงกับความต้องการ ประชุมงานเพื่อหาแนวทางการออกแบบตรายาง ให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สวยงามตรงความต้องการ สอดคล้องกับแนวทางการสร้างแบรนด์ ออกแบบตรายางให้ตรงตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีองค์ประกอบของชื่อบริษัทที่ชัดเจน ออกแบบให้อ่านได้ง่าย บริษัท รักษาความปลอดภัย ดี การ์ด เซอร์วิส จำกัด ตรายางที่มีลักษณะแถบป้ายจะมีความสวยงามกว่าตรายางบริษัททั่วไป เพราะจะมีเส้นสีดำหนาด้านนอกที่จะช่วยให้ตรายางดูมีมิติ ซึ่งจะเหมาะกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย ที่มักจะใช้ตราสัญลักษณ์ที่เป็นลักษณะป้ายโล่ และสำหรับความยากของการออกแบบตรายางนี้จะอยู่ที่ ข้อความด้านใน ที่เป็นตัวหนังสือค่อนข้างเล็กซ้อนทับกันอยู่ ทีมงานจึงเลือกใช้ฟอนต์ตัวอักษรที่อ่านง่าย ใช้เวลาออกแบบตรายาง ส่งงานครั้งแรกภายใน 2 วันทำการส่งมอบงานตรงเวลา

ได้ตรายางสวยถูกใจ ดูทันสมัยกว่าตรายางทั่วไปเยอะเลยครับ

บอย