ผลงานสื่อสิ่งพิมพ์ออกแบบตรายาง

บริษัท รักษาความปลอดภัย ดี การ์ด เซอร์วิส จำกัด

  • เมื่อ 14 วันที่แล้ว จันทร์ที่ 26 เมษายน 2564

ตรายางที่มีลักษณะแถบป้ายจะมีความสวยงามกว่าตรายางบริษัททั่วไป เพราะจะมีเส้นสีดำหนาด้านนอกที่จะช่วยให้ตรายางดูมีมิติ ซึ่งจะเหมาะกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย ที่มักจะใช้ตราสัญลักษณ์ที่เป็นลักษณะป้ายโล่ และสำหรับความยากของการออกแบบตรายางนี้จะอยู่ที่ ข้อความด้านใน ที่เป็นตัวหนังสือค่อนข้างเล็กซ้อนทับกันอยู่ ทีมงานจึงเลือกใช้ฟอนต์ตัวอักษรที่อ่านง่าย

ได้ตรายางสวยถูกใจ ดูทันสมัยกว่าตรายางทั่วไปเยอะเลยครับ

บอย