ทำตรายางบริษัทออกแบบตรายาง

ทําตรายางบริษัทออกแบบตรายาง บริษัท ธนเรืองกิจ 1656 จำกัด

  • ผลงานเมื่อ 27 วันที่แล้ว เสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566

บริษัท ธนเรืองกิจ 1656 จำกัด ออกแบบตรายางที่ต้องการสื่อถึงภาพของดอกไม้ ที่มีความอ่อนไหว ซึ่งความยากจะอยู่ที่ ลายของดอกไม้ จะต้องสามารถแสดงได้ครบเมื่อนําไปใช้กับน้ำหมึก จึงทําให้ในขั้นตอนออกแบบต้องขยายลายเส้นของดอกไม้ ให้มีระยะห่างพอ แต่ต้องไม่ห่างเกินไปจนดูไม่สวยงาม นี่เป็นความใส่ใจในการนําไปใช้งานได้จริง ไม่ใช่เพียงออกแบบให้สวยงามในขณะเป็นภาพนิ่งเท่านั้น ออกแบบตรายางเพื่อให้เกิดความสะดวกในการนําไปใช้งาน ในปัจจุบันมีการใช้งานตรายางอย่างหลากหลาย จากที่แต่เดิมจะใช้ในนามหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ เท่านั้น เดี๋ยวนี้อาจจะใช้ในนามส่วนตัว เพื่อความสะดวกและสวยงามในการปั๊มลายเซน สามารถออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี หรือ ณ.ที่จ่ายเป็นค่าบริการ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางบัญชีได้ เพราะเราเป็นบริษัทที่ให้บริการออกแบบตราประทับโดยเฉพาะ ใช้เป็นการยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรม และป้องกันการปลอมแปลงได้เป็นอย่างดี เนื่องจากตรายางถือเป็นของเฉพาะตัวสำหรับแต่ละบริษัท ได้รับไฟล์ตรายางต้นฉบับครบถ้วน ไฟล์ .ai, .jpg, .eps, .png และไฟล์โลโก้ขาว-ดำ โดยจะมีไฟล์นามสกุล .ai ที่สามารถขยายได้ ภาพไม่แตก

สวยถูกใจ มืออาชีพมากครับ ทํางานเร็วมาก ขอขคุณครับ

วงศ์วศิษฎ์