ผลงานสื่อสิ่งพิมพ์ออกแบบตรายาง

บริษัท ธนเรืองกิจ 1656 จำกัด

  • เมื่อ 4 วันที่แล้ว พฤหัสที่ 6 พฤษภาคม 2564

ออกแบบตรายางที่ต้องการสื่อถึงภาพของดอกไม้ ที่มีความอ่อนไหว ซึ่งความยากจะอยู่ที่ ลายของดอกไม้ จะต้องสามารถแสดงได้ครบเมื่อนําไปใช้กับน้ำหมึก จึงทําให้ในขั้นตอนออกแบบต้องขยายลายเส้นของดอกไม้ ให้มีระยะห่างพอ แต่ต้องไม่ห่างเกินไปจนดูไม่สวยงาม นี่เป็นความใส่ใจในการนําไปใช้งานได้จริง ไม่ใช่เพียงออกแบบให้สวยงามในขณะเป็นภาพนิ่งเท่านั้น

สวยถูกใจ มืออาชีพมากครับ ทํางานเร็วมาก ขอขคุณครับ

วงศ์วศิษฎ์