แกล้งคลิกโฆษณา Google Ads ป้องกันได้

แกล้งคลิกโฆษณา Google Ads ป้องกันได้

  • พุธที่ 22 พฤษภาคม 2567
  • 3808

การแกล้งคลิกโฆษณาในหน้า Google Ads นั้นยังมีให้เห็นอยู่ในหลายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง หรือกลุ่ม Keywords ที่มีค่าคลิกที่แพงตั้งแต่ 50บาท ต่อคลิกขึ้นไป เนื่องจากมีแรงจูงใจที่จะมานั่งเสียเวลาแกล้งคลิกเพราะหากแกล้งคลิกคู่แข่งวันละ 10 คลิกก็ทำให้คู่แข่งเสียงบประมาณในการโฆษณาวันนั้นๆ ไปถึง 500บาท
ผลกระทบจากการแกล้งคลิก
- งบประมาณในวันนั้นๆ หมดเร็วทำให้เสียโอกาสในการรับการติดต่อจากลูกค้า
- แน่นอนว่า Google มีระบบตรวจเช็คการแกล้งคลิก แต่เป็นเพียงแบบพื้นฐาน หากผู้แกล้งคลิกทำการเปลี่ยน IP หรืออุปกรณ์อื่นมาคลิกแทน การแกล้งคลิกก็ยังคงดำเนินต่อไป
- เมื่อตรวจจับการแกล้งคลิกได้แล้วทาง Google จะดำเนินการคืนค่าคลิกให้ภายหลัง โดยใช้เวลาประมาณ 30 วันจึงคืนเป็นเครดิตให้
- ค่าคะแนนคุณคุณภาพของ Keywords นั้นๆ ที่ถูกแกล้งคลิกจะต่ำมาก เนื่องจากผู้ที่แกล้งคลิกแล้วเข้ามาที่เว็บไซต์ ก็จะปิดเว็บไซต์ไปในทันทีซื่งระบบของ Google จะมองว่าไม่เกิดประโยชน์กับผู้สนใจที่คลิกเข้ามา ทำให้ค่าคะแนนคุณภาพใน Keywords นั้นๆ อยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้ Google Ads ราคาค่าคลิกสูงขึ้นเรื่อยๆ ในวันต่อๆ ไป

จะเห็นได้จากภาพด้านบนเป็นระบบตรวจจับการแกล้งคลิกที่ Bigbang นำมาใช้ให้กับลูกค้าทุกเว็บไซต์ โดยที่เห็นเป็น ip สีแดง คือการระงับ ip ที่ระบบตรวจจับได้ว่า มีการแกล้งคลิกโฆษณา Google Ads ภายในระยะเวลาที่ใกล้กันมากๆ และระบบจะทำการระงับ ip นั้นๆ ไม่ให้เจอโฆษณาของคุณ ช่วยป้องกันการแกล้งคลิกโฆษณา Google Ads อย่างได้ผลแบบทันที นอกจากนั้นยังมีผลกระทบจากการถูกแกล้งคลิก ที่ส่งผลต่อยอดขายโดยตรงถึงแม้ทาง Google เองจะมีการคืนค่าคลิกให้ภายหลัง แต่งบประมาณประจำวันนั้นจะหมดไปจากการถูกแกล้งคลิก จึงทำให้ยอดขายหายไปในวันที่ถูกแกล้งคลิกเกิดขึ้นทันทีเรียกว่าโฆษณากูเกิ้ล ”ขาดทุนกำไร” ในวันนั้น

ความกังวลใจในการถูกแกล้งคลิกจะหมดไปเมื่อใช้บริการโฆษณา Google Ads กับ Bigbang เพราะเรามีระบบป้องการการแกล้งคลิกแบบ Realtime โดยมีการป้องกันถึง 2 ชั้นด้วยกัน

1. Block IP Realtime โดยทำการส่ง IP ของผู้ที่กำลังแกล้งคลิกไปยังระบบ Google Ads เพื่อทำการระงับ ip ของผู้ที่แกล้งคลิกในทันที ส่งผลให้โฆษณาจะไม่แสดงกับผู้ที่กำลังแกล้งคลิกในครั้งต่อๆ ไป

2. Monitor Device กรณีที่ผู้ที่แกล้งคลิกสามารถเลี่ยงการตรวจจับจากระบบป้องกันการแกล้งคลิกได้ ทางทีมงานจะทำการระงับ ไม่ให้โฆษณาแสดงในอุปกรณ์ของผู้ที่แกล้งคลิก ซึ่งเทคนิคการระงับโฆษณาโฆษณาบนอุปกรณ์ของผู้ที่แกล้งคลิกนั้น จะดำเนินการด้วยทีมงาน Bigbang ซึ่งต้องใช้ข้อมูลที่ได้จาก Google ในหลายมิติทำการเฝ้าสังเกตด้วยทีมงานเอง ไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ และไม่สามารถเปิดเผยเทคนิคได้ แต่จะเห็นผลลัพธ์จากค่าโฆษณาที่ลดลงทันที

ในปัจจุบันผู้ให้บริการ Google Ads ส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบป้องกันการแกล้งคลิกแบบ Realtime อาศัยเพียงระบบตรวจจับของทาง Google ที่มีให้ใช้งานในแบบพื้นฐานเท่านั้น แต่สำหรับลูกค้าที่เลือกใช้บริการ Google Ads กับ Bigbang จะได้รับการป้องกันการแกล้งคลิกทุกเว็บไซต์ฟรี ไม่มีค่าบริการเพิ่ม