สีพื้นหลังของโลโก้

สีพื้นหลังของโลโก้

  • อังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567
  • 170

ความรู้สึกเปลี่ยนไป เมื่อโลโก้ของเรามีสีของพื้นหลังที่เปลี่ยนแปลง ทำให้นักออกแบบโลโก้ ต้องคำนึงถึงการนำไปใช้งาน เมื่อโลโก้ที่ออกแบบไปนั้น จะสามารถเข้ากันได้กับพื้นหลัง ทุกเฉดสีหรือไม่

โลโก้ที่ดี จะสามารถอยู่ได้กับพื้นหลังทุกสี มองเห็นเด่นชัด ไม่กลืนไปกับสีของพื้นหลัง และยังคงเอกลักษณ์ของตัวโลโก้นั้นไว้อย่างชัดเจน แต่จะให้ความรู้สึกต่อโลโก้นั้น เปลี่ยนไปตามแต่ละสีของพื้นหลัง

ซึ่งการออกแบบโลโก้เพื่อให้เข้าได้ กับสีของพื้นหลังทุกเฉดสีนั้น ต้องอาศัยประสบการณ์ และความเข้าใจในเรื่องของอารมณ์ในแต่ละเฉดสี ความสามารถลักษณะนี้ จะมีอยู่ในเฉพาะนักออกแบบโลโก้เท่านั้น

ในมุมของนักออกแบบ โลโก้ที่มีลักษณะ สีอ่อน จะไม่มีกรอบอยู่ในโลโก้ จะมีปัญหาพอควร เมื่อตอนนำไปใช้จริง ในงานป้ายร้าน หรือการนำไปทำสติ๊กเกอร์ทำโลโก้ แม้แต่การนำโลโก้ไปใช้ในการทําตรายางที่เป็นสีขาว-ดำ มีความจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึง อย่างรอบคอบเพราะต้องใช้กรอบ พร้อมกับพื้นหลัง ซึ่งตรงพื้นหลังนี้เอง ที่จะทำให้ไม่เข้ากันกับโลโก้ เมื่อนำโลโก้ไปใส่ไว้กับป้ายร้าน ที่มีสีของพื้นหลังไม่เข้ากัน ซึ่งสีของพื้นหลังที่ไม่เข้ากันกับโลโก้นั้น ก็จะมีจากร้านป้ายนั้นเอง เนื่องจากร้านป้ายนั้นไม่ได้ทราบถึงแนวคิดของโลโก้มาแต่ต้น จึงทำให้นักออกแบบโลโก้จะแก้ปัญหาด้วยการ ใส่สีของพื้นหลัง เพื่อเป็นตัวอย่าง หากมีความจำเป็นต้องใช้พื้นหลัง ก็จะได้เลือกสีที่เข้ากันกับโลโก้ได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณที่มา https://idxw.net/2016/10/09