ร้านขายชา
ร้านขายชา โลโก้ร้านชาชง ที่ต้องการเน้นถึงใบชาที่มีสีเขียว และใบชาที่โดดเด่นอยู่ในโลโก้ ทางทีมงานจึงทำการออกแบบโลโก้ให้มีสีเขียวแบบไล่สี เขียวอ่อน-เขียวเข้ม เพื่อให้ดูมีมิติ และทราบได้ในทันทีว่านี้คือโลโก้ของชา ด้วยการนำเอาใบชากำกับคู่กับคำว่า CHA ที่อ่านว่า ชา จึงทำให้ผู้ที่พบเห็นเข้าใจได้ไม่ยากว่านี้คือโลโก้ของร้านน้ำชา

จะเห็นได้ว่าภายในโลโก้มีอักษรย่อยอยู่ว่า nakhon chai และเป็นอักษรประดิษฐ์ เนื่องจากว่าโลโก้นี้ต้องนำไปจดทะเบียนการค้า จึงต้องทำให้ตัวอักษร nakhon chai มีความแตกต่าง มีเอกลักษณ์ที่ไม่ช้ำกับใคร เพื่อให้สามารถนำโลโก้ไปจดทะเบียนการค้าผา่นได้ปิด