ปุ๋ย ตราฉลาดพันธุ์ข้าว
ปุ๋ย ตราฉลาดพันธุ์ข้าว ปุ๋ย ตราฉลาดพันธุ์ข้าว คอนเซ็ปในการออกแบบโลโก้ต้องการเน้นให้คนสามารถจดจำโลโก้ได้เลย แค่มองเห็นโลโก้ ชื่อปุ๋ยคือ ฉลาดพันธุ์ข้าว ทางทีมงานจึงได้นำตัวอักษร ฉ ออกแบบไว้ตรงกลางให้เป็นจุดเด่นในโลโก้ และได้ตกแต่งด้านข้าง ซ้าย-ขวา ด้วยต้นข้าวที่เป็นรวงข้าว โลโก้ พร้อมข้อความ ฉลาดพันธุ์ข้าว ปิดท้ายด้านล่างโดยสร้างพื้นหลังข้อความเป็นโบว์ เพื่อดึงสายตาให้คนสามารถอ่านชื่อปุ๋ยได้ชัดเจน ปิด