บริษัทโลจิสติกส์
บริษัทโลจิสติกส์ บริษัทโลจิสติกส์ ให้บริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศ โลโก้ของบริษัทต้องการเน้นภาพลักษณ์ของบริการให้สื่อผ่านทางตัวโลโก้ได้เลย ทางทีมงานจึงได้นำสิ่งที่บ่งบอกถึงธุรกิจมาประกอบการออกแบบโลโก้ คือรูปรถที่ใช้ในการขนส่งค้า โลโก้ สวย ๆ มาจัดวาง พร้อมประกอบตัวอักษร ชื่อบริษัท โดยใส่เลข 888 ซึ่งเป็นชื่อเรียกสั้นของบริษัทเข้าไปตรงข้างๆตัวรถ เพื่อให้โดดเด่นและชัดเจนมากขึ้น ปิด