บริษัทผลิตและติดตั้งกระจก
บริษัทผลิตและติดตั้งกระจก บริษัทผลิตและติดตั้งกระจก MEESUP COLOR GLASS โดยทีมงานได้ออกแบบโลโก้โดยออกแบบสัญลักษณ์ ไอคอนสี่เหลี่ยม มาจัดวางเรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมโดยมี โลโก้บริษัท 4 รูปสี่เหลี่ยมประกอบเป็น 1 รูปสี่เหลี่ยมแผ่นใหญ่ ซึ่งรูปสี่เหลี่ยมเปรียบเสมือนกับกระจก และรูปสี่เหลี่ยมจะมีการใส่เงาคล้ายกระจกเข้าไปด้วย ซึ่งช่องสี่เหลี่ยมแต่ละช่องจะเป็นตัวแทนของกระจกที่มีหลากหลายสีสัน เพื่อให้สื่อกับธุรกิจของลูกค้า สไตล์ของโลโก้ จะเป็นสไตล์โมเดิร์น และทันสมัยทันสมัย ปิด