ร้านขายลอดช่อง ไอซ์ยะฯ
ร้านขายลอดช่อง ไอซ์ยะฯ ออกแบบโลโก้ร้านขายลอดช่อง ไอซ์ยะฯ คอนเซ็ปของโลโก้ต้องการสไตล์ไทยๆแต่ขอโมเดิร์นด้วย และสามารถสื่อถึงลอดช่องและเฉาก๋วยที่เป็นสินค้าได้ ทีมงานจึงออกแบบลวดลายเป็นลายเส้นไว้ด้านล่าง พร้อมกับใส่รูปใบเตยและใบเฉาก๋วยที่เป็นวัตถุดิบหลักเข้าไปด้วยปิด