ร้านอาหาร สุขสถาน ณ ลำพูน
ร้านอาหาร สุขสถาน ณ ลำพูน ออกแบบโลโก้ โลโก้ร้านอาหาร ชื่อร้าน สุขสถาน ณ ลำพูน ทางร้านจะจำหน่ายอาหารและกาแฟ โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่จังหวัด ลำพูน จึงต้องการโลโก้ที่ดูมีเอกลักษณ์ ร่วมสมัย ทีมงานจึงได้ออกแบบตัวอักษรชื่อร้านเป็นแบบล้านนา เพื่อสื่อถึงจังหวัดลำพูน ที่อยู่ทางภาคเหนือ พร้อมด้วยองค์ประกอบ หน้าจั่ว และรูปมือที่เป็นลักษณะลายเส้นไทย ในการออกแบบโลโก้ปิด