ร้านเกี๋ยวเตี๋ยวต้มยำ
ร้านเกี๋ยวเตี๋ยวต้มยำ รับออกแบบโลโก้ ร้านเกี๋ยวเตี๋ยวต้มยำ ชื่อร้าน กะเตี๋ยว การออกแบบโลโก้ร้านเพื่อจะนำไปใช้งานทำป้ายร้านต่อ จึงเน้นให้โลโก้ดูแล้ว รู้เลยว่าทางร้านขายอะไร ทีมงานจึงได้นำสินค้าคือก๋วยเตี๋ยวมาใช้ออกแบบ เน้นแบบชัดเจนและให้เห็นถึงวัตุดิบที่ทางร้านใช้ในการประกอบอาหารปิด