โรงเรียนภาษาเกาหลีชัยภูมิ
โรงเรียนภาษาเกาหลีชัยภูมิ รับออกแบบโลโก้ โรงเรียนภาษาเกาหลีชัยภูมิ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงเรียน สถาบันสอนภาษา (สอนภาษาเกาหลีให้กับแรงงานไทยที่จะไปทำงานประเทศเกาหลี) สถาบันจะจัดตั้งที่จังหวัดชัยภูมิ คอนเซ็ปของโลโก้ เน้นเป็นทางการ และดูทันสมัย ที่สำคัญต้องสามารถสื่อถึงจังหวัดชัยภูมิด้วย ทางทีมงานจึงได้ไอเดียนำรูปภาพประกอบแบ่งออกเป็น 4 ส่วนมาใช้เป็นองค์ประกอบภายในโลโก้ ซึ่งประกอบด้วย รูปพระยาภักดีชุมพล  สื่อถึงจังหวัดชัยภูมิ รูปหนังสือ  เทียนไข สื่อถึงโรงเรียน ธงชาติไทย สื่อถึงปีะเทศไทย  และลูกโลก สื่อถึงต่างชาติ


ปิด