ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโป่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโป่ง ออกแบบโลโก้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านโป่ง เทศบาลตำบลโป่ง จังหวัดชลบุรี โดยมีคอนเซ็ปต้องการให้โลโก้สื่อถึงเด็กๆ ที่ทางศูนย์ดูแล ลักษณะรูปแบบของโลโก้จะเป็นรูปทรงวงกลม เพื่อนำไปทำป้ายของศูนย์ และนำไปใช้งานตรายาง ในส่วนขององค์ประกอบของโลโก้นอกจากทีมงานจะใช้รูปเด็ก หญิง และชาย ในการออกแบบแล้ว จะมีในส่วนของรูปดวงอาทิตย์ ที่เปรียบเสมือนกับความรู้ที่สว่างสดใส พร้อมด้วยแสงเทียนที่นำทางความรู้ปิด