สมาคมเหล็กลวด
สมาคมเหล็กลวด ออกแบบโลโก้สมาคมเหล็กลวด  WRUA  Wire Rod User Association คอนเซ็ปของโลโก้ต้องการให้ดูโมเดิร์น และสามารถสื่อถึงเหล็กลวดซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสมาคมเหล็กลวดขึ้นมา ทีมงานจึงได้ออกแบบสัญลักษณ์เป็นลักษณะของเส้นที่โค้งสามเส้นทับซ้อนกันเพื่อให้คล้ายกับตัว w ที่เป็นตัวอักษรตัวแรกของสมาคม โดยเล่นโทนสีของธงชาติไทย ในส่วนของตัวอักษร WRUA  Wire Rod User Association จะใช้ตัวอักษรที่สามารถอ่านได้ง่ายและดูมั่นคงแข็งแกร่ง
ปิด