แบรนด์สินค้าแว่นตากันแดด
แบรนด์สินค้าแว่นตากันแดด ออกแบบโลโก้ แบรนด์สินค้าแว่นตากันแดด ชื่อแบรนด์ RAFFAEL คอนเซ็ปของโลโก้ เน้นเรียบง่าย จดจำง่าย และสามารถสื่อถึงแว่นตาสไตล์ retro หรือ vintage ทีมงานจึงได้ออกแบบเป็นรูปหน้าผู้ชาย ใส่แว่นตา และกำกับด้วยชื่อแบรนด์ด้านล่าง เพื่อให้เรียบง่าย และสื่อถึงธุรกิจอย่างชัดเจนปิด