โฆษณา Google Ads กับ Bigbang แถมโฆษณา Re Marketing ที่ YouTube ให้ฟรี
เมื่อ 197 วันที่แล้ว, ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562การลงโฆษณา Google Ads นอกจากจะให้โฆษณาของเราแสดงอยู่หน้าผลการค้นหาของ Google แล้วเรายังสามารถทำให้โฆษณาของเราแสดงที่ Youtube และตามเว็บไซต์ต่างๆ ได้อีกด้วย


สำหรับลูกค้าที่ทําโฆษณา Google Ads กับ Bigbang ทางเราทีมงานจะทําโฆษณาของท่านไปแสดงที่ Youtube และตามเว็บไซต์ต่างๆ โดยโฆษณาจะแสดงให้กับผู้ที่เคยเข้าเว็บไซต์ของท่านมาแล้ว ซึ่งเรียกว่าการทํา Re Marketing กับผู้ที่เคยเข้าเว็บไซต์มาก่อน

.
ในตัวโฆษณาที่แสดงนั้นจะประกอบไปด้วย ข้อความตัวอักษร, รูปภาพ Banner และโลโก้ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ ทีมงานทําให้กับลูกค้าแบบไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม แต่ลูกค้ายังคงเสียค่าคลิกเมื่อมีผู้สนใจคลิกโฆษณาของท่านจาก Youtube หรือตามเว็บไซต์ต่างๆ


ในการเริ่มทำโฆษณา Re Marketing นั้นทีมงานจะเริ่มทำในเดื่อนที่ 2-3 เป็นต้นไป เนื่องจากทีมงานต้องติดตั้ง Code ไว้ที่เว็บไซต์ของลูกค้า จากนั้นรอเก็บข้อมูลของผู้ที่เคยเข้าเว็บไซต์ และเมื่อครบ 1,000คน หลังจากติดตั้ง Code แล้วก็จะสามารถเริ่มทำโฆษณาไปยัง Youtube ได้

ซึ่งทั้งหมดในการทําโฆษณา Re Marketing ไปยัง Youtube และเว็บไซต์ต่างๆ ทางทีมงาน Bigbang ทําให้ฟรี ไม่คิดค่าบริการในส่วนการทํา Re Marketing เพิ่มเติมแต่อย่างใด จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีผู้สนใจคลิกเท่านั้น และค่าคลิกค่อนข้างถูก อยู่ระหว่าง 1-4 บาทต่อคลิกเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าไม่ประสงค์ที่ทำการตลาด Re Marketing ก็สามารถแจ้งทีมงานได้เช่นกัน.

Reference images:
- strikesocial.com/blog/youtube-ad-specifications/
- apptamin.com/blog/trueview-for-action-video-ads/ ปิด