www.loetdamrongsiri.co.th
รีวิวโดย. ผู้บริหาร โรงสีข้าว บริษัท เลิศดำรงค์ศิริ จำกัดได้เว็บไซต์ที่ออกมาสวย เกินกว่าที่คิดไว้ครับ ทางทีมงานนำเสนอโรงสีข้าวออกมาได้ดีมาก ให้เห็นพนักงาน บรรยากาศภายในโรงสี และเพิ่มปักหมุดโรงสีข้าว ให้เข้าไปอยู่ใน Google ได้ด้วย ขอบคุณครับ