กุ้งล็อบสเตอร์
www.lobster-lovers.com เว็บไซต์จำหน่ายกุ้งล็อบสเตอร์ มีการออกแบบเว็บไซต์สไตล์ยุโรป เพื่อต้องการสื่อให้เห็นถึงการนำเข้ากุ้งมาจากต่างประเทศ ภายในเว็บไซต์แสดงรายละเอียดขนาดของกุ้งล็อบสเตอร์ ที่มีจำหน่าย และให้ผู้สนใจติดต่อสอบถามราคากุ้งล็อบสเตอร์ ได้ทางไลน์ หรือโทรสอบถามได้โดยตรง

สำหรับเว็บไซต์นี้จะเป็นเว็บไซต์ One Page หรือเว็บไซต์หน้าเดียว ที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของเว็บไซต์กุ้งล็อบสเตอร์ ที่มีรายละเอียดไม่มากนัก เนื่องจากเจ้าของเว็บไซต์ต้องการให้ผู้สนใจติดต่อสอบถามราคา เนื่องจากราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกสัปดาห์ จึงไม่สามารถแสดงราคาที่แน่นอนของกุ้งล็อบสเตอร์ได้

ทีมงานทําเว็บไซต์ออกแบบมาให้เป็นโทนสีฟ้า เพื่อให้เห็นภาพของสีฟ้าน้ำทะเลที่มีกุ้งสดๆ สีฟ้าของเว็บไซต์มีส่วนช่วยสร้างอารมณ์ของเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับกุ้งล็อบสเตอร์ที่จำหน่ายได้เป็นอย่างดี