ชุมชนนวัตวิถี ปัตตานี
www.checkinpattani.com เว็บไซต์ที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้แต่ละจังหวัด แต่ละอําเภอจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสะท้อนวิถีชีวิตของชุมชน ออกมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

สําหรับเว็บไซต์ checkinpattani.com มีเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ครบถ้วน สามารถบอกเล่า รายละเอียดผ่านคลิป VDO โดยทีมงานได้ทําการเชื่อมต่อเว็บไซต์เข้ากับ Youtube ให้สามารถดึงคลิปต่างๆ มาแสดงอยู่ภายในเว็บไซต์  และยังมีแหล่งท่องเที่ยวแนะนำ ที่สามารถเพิ่มเติมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ได้ภายหลัง เนื่องจากเว็บไซต์มีระบบหลังบ้าน ให้กับเจ้าของเว็บไซต์ไว้ใช้งาน

ส่วนของการออกแบบเว็บไซต์ เน้นให้เห็นถึงภาพบรรยาศของจังหวัดปัตตานี โดยยกเอาท้องทะเล กว้างไกล มาใส่ไว้ที่ส่วนหัวของเว็บไซต์ เพื่อให้ดึงดูดความน่าสนใจ ให้กับจังหวัดปัตตานี และยังมีรูปภาพสวยๆ ของแต่ละสถานที่ สามารถสร้างความน่าสนใจให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดปัตตานีอีกด้วย