เครื่องดูดความชื้น
unicclimate.com เว็บไซต์จำหน่ายเครื่องควบคุณอุณหภูมิความชื้น ทีมงานออกแบบจัดทําเว็บไซต์ให้เน้นไปที่ตัวสินค้า คือเครื่องดูดความชื้น จะเห็นได้ว่านำรูปภาพของสินค้า มาจัดวางในต่ำแหน่งต่างๆ ของเว็บไซต์ เนื่องจากเครื่องทําความชื้นนั้น จะมีอยู่หลายแบบ หลายขนาด และแตกต่างกันตามแต่ละลักษณะที่จะนำไปใช้งาน จากนั้นบอกถึงรายละเอียดตัวเครื่องว่าเป็นเครื่องควบคุณอุณหภูมิสำหรับโรงงาน ห้องทดลอง ที่ใช้เฉพาะงานที่ต้องการลดความชื้นให้กับบริเวณนั้น

สำหรับฟังก์ชั่นของเว็บไซต์เครื่องควบคุณอุณหภูมินี้จะมีส่วนของข่่าวสารผลงานการติดตั้ง เครื่องควบคุณอุณหภูมิใหม่ๆ ให้กับลูกค้าที่สามารถเพิ่มเติมเองได้ภายหลังผ่านระบบ BackOffice พร้อมกับระบบสินค้าที่สามารถใส่เพิ่มเติมได้เรื่อยๆ ที่มาคู่กับหมวดหมู่สินค้า ช่วยให้เว็บไซต์ใช้งานในการค้นหาเครื่องควบคุณอุณหภูมิได้ง่ายขึ้น

เว็บเครื่องควบคุณอุณหภูมินี้เลือกใช้แพ็คเกจ ลงโฆษณา Google 12 เดือน แถมฟรีเว็บไซต์เทมเพลต 5 หน้า เพียงพอ และครบถ้วนต่อการใช้งานพื่อใช้ในการลงโฆษณากับ Google สามารถเข้าดูเว็บไซต์จริงได้ที่ www.unicclimate.com

หากลูกค้าสนใจใช้แพ็คเกจ ลงโฆษณา Google แถมเว็บไซต์ 5 หน้าคลิก»