โรงงานผลิตสินค้าพรีเมี่ยม
bangkokworldwide.com เว็บไซต์จำหน่ายสินค้าพรีเมี่ยม ซึ่งจะมีสินค้าที่หลากหลาย โดยทางทีมงานเลือกเน้นที่ตัวสินค้ากระเป๋าผ้า เป็นสินค้าหลัก พร้อมใส่ Keywords หลักเป็น "กระเป๋าผ้า" เพื่อหวังผลทาง SEO และในการทำโฆษณากับ Google ก็จะได้รับประโยชน์คือ มีค่าโฆษณาที่ถูกลง เมื่อ Keywords ของเว็บไซต์ สอดคล้องกันกับโฆษณาที่ลงกับทาง Google