จำหน่ายที่นอน
wing-infurniture.com เว็บไซต์นี้เดิมทีในครั้งแรก เป็นเว็บไซต์จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ แต่หลังจากเปิดเว็บไซต์ไปได้ไม่นาน ทางเจ้าของเว็บไซต์ได้มีการเปลี่ยนแปลงสินค้าใหม่ จากเดิมที่จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เปลี่ยนเป็นจำหน่ายที่นอนอย่างเดียว ก็ทำการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่เพียงเล็กน้อยเท่า โดยใช้โครงสร้างเดิมของเว็บไซต์เฟอร์นิเจอร์

ทางทีมงานทําการออกแบบส่วนหัวเว็บไซต์ใหม่ และเปลียนโลโก้ใหม่ จากก็ใส่ข้อมูลที่นอน เป็นอันเสร็จ ได้เว็บไซต์ใหม่ทันที