สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทย และเครื่องประดับ
thaigemjewelry.or.th เว็บไซต์สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทย และเครื่องประดับ เป็นเว็บไซต์ที่รายละเอียดของข้อมูล ที่เยอะมาก เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ ที่มีความซับซ้อนของข้อมูล ต้องทำการจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ทั้งหมด ทีมงานต้องทำความเข้าใจ กับข้อมูลในแต่ละชุด แล้วนำมาจัดเรียง ในหมวดหมู่ใหม่ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจ แต่ละเนื้อหาได้ง่าย

สำหรับทีมสีเว็บไซต์นี้ จะเน้นเป็นสีทอง และพิเศษที่หน้าแรก จะทำการออกแบบเป็นลักษณะแสดงข่าวสารล่าสุด ในหมวดหมู่ต่างๆ ออกมาแสดงเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ใช้งาน ได้เห็นข่าวสารใหม่ๆ ของทางสมาคมได้อย่างครบถ้วน