โรงเรียนสอนทำอาหารไทย
cookingstorys.com เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอคอร์ส สอนทำอาหารไทย โดยโจทย์หลักคือต้องทำให้เกิดความรู้สึกเป็นมืออาชีพ ในด้านการทำอาหารไทย โดยการแสดง Certificate ในด้านการทำอาหาร และผลงานที่ดูน่ารับประทาน และสวยงามจากงานฝีมือ และผลงานต่างๆ ของนักเรียนที่มาเรียน อีกมากมาย ทำให้ผู้สนใจเกิดความเชื่อมัน ว่าถ้ามาเรียนที่นี้แล้ว จะได้มีผลงานเหมือนกับที่แสดงอยู่ที่เว็บไซต์