จำหน่ายอาหารเช้าซีเรียล
kmilkproducts.com เว็บไซต์ของบริษัท เคมิลค์ โพรดักส์ จำกัด เป็นโรงงานผลิตอาหารเช้าซีเรียล จำหน่ายอยู่ที่ Max Value ทุกสาขา ภายในเว็บไซต์ให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร เน้นเสริมภาพลักษณ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับความจำเป็นของ อาหารเช้า โดยจะไม่เน้นขายสินค้าแต่อย่างใด เป็นการนำเสนอบริษัท เคมิลค์อย่างเต็มที่ โดยแสดงภาพของโรงงาน และมีแบบสอบถาม ฟอร์มเพื่อให้ลูกค้ากรอก ประเมิณความพึงพอใจ ของสินค้า